top of page

Mediataiteen pilottihanke, Fotocentrum Raseborg 2022

Kokonaisvaltainen ja moninainen työpajakokonaisuus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osallistua laadukkaaseen, inspiroivaan ja hauskaan taidekokemukseen, jossa mediataiteen kautta tutkitaan myös muita taiteen osa-alueita.

Länsi Uusimaa, 2022


Pilotti pohjautuu kuntalakiin, jonka mukaan koulujen on tarjottava yhtä paljon taide- ja kulttuuritoimintaa koululaisille kuin urheilua. Raaseporissa on selkeästi ollut kulttuurin ja liikunnan vastakkainasettelua ja taide ja kulttuuri ei ole ollut prioriteetti joka on näkynyt harrastuksien valinnassa. Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa peruskoulu oppilaita yhdeksään eri taiteen alaan. 


Kokonaisvaltainen ja moninainen työpajakokonaisuus  tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osallistua laadukkaaseen, inspiroivaan ja hauskaan taidekokemukseen, jossa mediataiteen kautta tutkitaan myös muita taiteen osa-alueita. Tavoitteena avartaa näkemyksiä ja herättää uteliaisuuden taiteen kokemiseen jatkossakin. Projektissa yhdistyy kielettömyys ja yhteisöllisyys. Hankkeen tavoitteena on  purkaa olemassa olevia rakenteellisia ongelmia mediataiteen kautta kolmessa erilaisessa taidetyöpajassa. Kokonaisuus yhdistää mediataiteen alle muotisuunnittelua ja arkkitehtuuria sekä nukketeatteria piksellaation kautta. Nämä oppilaat, jotka osallistuvat hankkeeseen tulevat ymmärtämään taiteen arvon ja ilmapiiri muuttuu taiteen selittämisestä taiteen ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Työpajakokonaisuus on kokonaisvaltainen ja moninainen taidekokemus joka avartaa näkemyksiä ja herättää uteliaisuuden taiteen kokemiseen jatkossakin.


Hankeessa on vahvasti painottettu pedagogista osaa työpajoissa ja siksi siinä on tehty pajarakenteiden tiimoilta yhteistyötä Fuusio-oppijat Ry:n kanssa, jotta pajojen laatu säilyy eheänä vaikka ohjaajana toimii monta eri taiteilijaa, lisäksi hankkeeseen on lisätty taiteen moninaiset mahdollisuudet ja kielettömyys.


Hankkeen taiteilijoina toimivat Riina Salmi / vaatesuunnittelu/muoti, Timo aho / Paikkasidonnainen taide/ arkkitehtuuri, Pauliina Vesslin nukketeatteritaiteilija/ piksellaatio sekä mediataiteilija Leena Lehti. Jokaisesta osallistuvasta taiteilijasta on kuvattu Fotocentrumilla 5 min mittainen esittelyvideo, jossa taiteilijat kertovat omasta taiteenalastaan ja työskentelystään mahdollisimman selkeästi, jotta oppilaat saavat realistisen käsityksen taiteilijan arjesta ja toimeentulosta.Pilottissa mukaan tulevat Tammisaaresta suomenkielisen Hakarinteen ylä-asteen 9 luokkalaiset sekä EHS ( Ekenäs högstadie skolan) ylä-asteen 9 luokkalaiset.


Fotocentrum Raseborg tarjoaa hanketta Kultturbrickan -alustan kautta myös muille kouluille Raaseporin alueella samalla rakenteella.
bottom of page