top of page

Pikamuodista hitaaseen

Kestävän kuluttamisen pedagoginen peli ja työpajakokonaisuus yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille

Valtakunnallinen peli ja pajakokonaisuus 2021-2013


Pikamuodista hitaaseen muotiin -hankkeen tarkoituksena on jakaa tutkittua tietoa kestämättömän kuluttamisen ympäristövaikutuksista sekä ihmisoikeusongelmista yläkouluikäisille ja 2. asteen opiskelijoille sekä heidän

opettajilleen.


Tavoitteena on samalla kannustaa nuoria kriittiseen ajatteluun ja muutokseen erilaisten pelitehtävien, tulevaisuusajattelun sekä toiminnan avulla. Hankkeessa tuotetaan pedagoginen peli, peliopas ohjaajalle sekä taiteellinen työpajakokonaisuus.


Digitaalinen peli toimii Seppo-alustalla. Opettaja voi maksutta tilata pelin Nuorten Akatemialta ja peluuttaa pelin nuorilla. Peli käsittelee mm. vaateteollisuutta, kiertotaloutta, ihmisoikeuksia, nuorten kulutustottumuksia sekä tulevaisuuden utopioita. Nuoret laitetaan pelissä ideoimaan, millaisin teoin maailmasta tulisi kestävämpi paikka ja vaateteollisuuden ylikuormituksesta päästäisiin eroon.


Ohjaajan peliopas pitää sisällään Seppo-alustan käytännön ohjeistuksen sekä ohjaajan lisämateriaalin, jonka avulla kasvattaja voi purkaa pelissä heränneitä ajatuksia ja tunteita.


Työpajakokonaisuuden suunnittelussa on mukana Fuusio oppiminen ry. Yhdistyksen muotisuunnittelija ja taidepedagogi kehittävät nuorille kiertotalouden hengessä työpajan, jossa nuoret pääsevät tekemään kestävää

tekstiilitaidetta tai luomaan tulevaisuuden pukeutumisratkaisuja. Seppo-alustalle kehitetty peli toimii työpajoissa aiheeseen johdattelijana. Pelin jälkeen nuoret ideoivat työpajaohjaajan opastuksella teoksensa, joista tehdään kantaaottava näyttely oppilaitoksen tiloihin tai tallennetaan digitaaliseen muotoon.


Työpajojen vetäjiksi rekrytoidaan ja koulutetaan nuoria aiheesta kiinnostuneita korkeakouluopiskelijoita. Työpajojen kohderyhmänä on käsityön/kuvaamataidon yläkouluopiskelijat sekä toisen asteen tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon opiskelijat.


Hankkeen toteuttajat: Nuorten akatemia, Eetti, Josko-suunnittelijakollektiivin sekä Fuusio oppijat ry. Hanketta rahoittaa Koneen säätiö. Kuvat: Nuorten Akatemia ry.


bottom of page