top of page

Saa Kuulua!

Osallisuuden oivallukset nuorten silmin 2020

Fuusio-oppimisella toteutettu oppimisyhteistyö. Saa Kuulua! on opas kunnille ja kuntapäättäjille, siitä miten kuntalaisia voidaan osallistaa enemmän oman kuntansa toimintaan. Se pohtii laajasti eri tulokulmista, mitä osallisuus ja ja mitä se voisi olla. Vuosaarelaiset lapset ja nuoret pääsivät antamaan oman katsontakantansa ja perspektiivinsä kunnanpäättäjille videoiden muodossa, jonka toteuttajana Fuusio Learning toimi.


Yhteistyössä Suomen ympäristökeskus Syke, Ympäristöministeriö, Et May Oy, Puistopolun peruskoulu sekä kuntia ympäri Suomea. https://kestavakaupunki.fi/-/osallisuus

bottom of page